Mariela Condo takik mashipa kawsayta, kunan pachapi riksipashunchik.

Download (PDF, 2.26MB)

Mashikuna shinallata kay takikunatapash uyapaychik

Takipa Shuti: Hacia dónde escapas

Takipa Shuti: Tarde o Temprano – Carlos Grijalva y Mariela Condo